Vechtsebanen maandag deels weer open (update 8 nov)

8 nov 20.30 uur

Vandaag hebben we weer kunnen schaatsen op de buitenbaan en was de binnenbaan beschikbaar voor onder 18. Juist op dat punt worden nog gesprekken gevoerd zodat we ook daar een oplossing voor vinden. 

Onze inzet en die van de binnenbaan verenigingen, kunstrijden, schoonrijden en shorttrack is er op gericht om op basis van een CTB alle rijders toe te laten. We worden daarin gesteund door IJshockey en Curling, en ook de KNSB draagt daarin bij.

Het bestuur werkt aan een verdere detaillering van een protocol waarin we zelf de CTB uitvoeren en leggen dit voor aan Vechtsebanen, de Gemeente, de VRU en overige instanties. Daarmee hopen we de besluitvorming in de goede richting te krijgen. Voor nu is de verwachting dat de binnenbaan morgen nog gesloten blijft voor boven 18. 
Afgelopen weekend en zolang de situatie niet veranderd, wordt er schade geleden waarvoor ook aandacht is en meegenomen wordt in de gesprekken. De focus ligt nu vooral op samen schaatsen, voor iedereen, alle leeftijden. 

Voor de sanitaire stop, zijn er dixies geplaatst. Deze staan in de gang bij de kleedkamers van de binnenbaan.

Bestuur Baanvereniging Utrecht 

6 nov 20.30 uur

Zaterdagavond heeft de Baanvereniging Utrecht het volgende bericht ontvangen van de Vechtsebanen:
'We gaan maandagochtend weer open’, 'iedereen kan door de tourniquets naar binnen, wc en kleedkamer blijven gesloten, restaurant alleen ‘to go’. Daar is geen Corona toegangsbewijs (CTB) voor nodig. Binnenbaan mag gebruikt worden voor jeugd tot en met 17 jaar.'
Einde bericht

Wij als Baanvereniging vinden dit een eerste stap in de goede richting. Maar toelating van schaatsers op de binnenbaan boven 18 jaar wordt door de Vechtsebanen niet toegestaan. Wij maken hier als Baanvereniging ernstig bezwaar tegen richting de Vechtsebanen en blijven bij het standpunt dat door inzet van onze vrijwilligers ook voor deze groep de toegang met een CTB  moet worden toegestaan.

Kortom, we zijn er nog niet, we blijven ons inzetten om het schaatsen binnen de geldende regels voor iedereen mogelijk te maken, binnenbaan en buitenbaan.

Bestuur Baanvereniging Utrecht

 

Nieuws Overzicht