BVU Bestuur

Het bestuur behartigt de belangen van alle aangesloten verenigingen, zowel onderling als naar bijvoorbeeld de Vechtsebanen en de KNSB. Het organiseert hiervoor vergaderingen, overleg  en afstemming, waar nodig via commissies en werkgroepen. Het bestuur legt hiervoor verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV), bestaande uit de voorzitters van de aangesloten verenigingen.

Voorzitter Baanvereniging
Roland Zuurveld
E voorzitter@bv-utrecht.nl

Secretaris Baanvereniging
Vacature
E secretaris@bv-utrecht.nl

 

Penningmeester Baanvereniging
Marcel Brouwer
E penningmeester@bv-utrecht.nl

Lid Baanvereniging
Vacature

 

Lid Baanvereniging
Frans Eldering
E f.eldering@bv-utrecht.nl

 
 

Contactadres

Klaverkamp 56
4133 TK Vianen
E secretaris@bv-utrecht.nl