Regels ijsgebruik Kunstijsbaan Utrecht

 I.v.m. de veiligheid van de rijders zijn er een aantal regels waaraan iedereen zich moet houden.

Regels tijdens trainingsuren:

 1. Het dragen van handschoenen is verplicht.
 2. Om de veiligheid te waarborgen mag er niet met oortjes, koptelefoons of andere muziekaccesoires worden geschaatst.
 3. Niet op de kussens zitten
 4. Niets op het ijs leggen, ook geen bidons
 5. Zodra de dweilmachine (Zamboni) op het ijs komt verlaten alle rijders onmiddellijk het ijs
 6. Luister goed naar aanwijzingen van trainers/sters, ijsmeesters en baancoördinatoren.
 7. Bij elke training dienen pylonen op het ijs geplaatst te worden, 0.75 mtr. buiten de lijn van buitenbaan. Zie het pylonen rooster.
 8. De baan wordt in drie (3)ringen gebruikt:
  • de binnenste ring voor hen die met SNEL-werk bezig zijn
  • de 2ering voor hen die minder snel rijden
  • de 3e ring voor langzame schaatsers
  • de ring buiten de pylonen voor hen die rusten. Nooit in groepen naast elkaar, maar achter elkaar zodat je elkaar kunt passeren. Uitrijden met Max.2personen naast elkaar.
  • Het achter elkaar rijden is van toepassing voor alle ringen!!
 9. Groepsvorming van meer dan 7 rijders is niet toegestaan.
 10. Nooit "blindelings" wegrijden voor een trainingsopdracht, maar KIJK EERST ACHTEROM of je anderen niet hindert.
 11. Geen koppelwedstrijden e.d. als trainingsvorm gebruiken.
 12. Starttraining aan de buitenzijde direct langs de pylonen naast de uitrijbaan.
  Het starten wordt gedaan op het rechte stuk en niet direct na de bocht dus in het midden.
  Aan de buitenzijde van de rechte einden! Starten de 30m.vanaf 500/1500 mtr. start.
 13. Tijdig ruimte geven aan rijders die anderen inhalen en dit kenbaar maken.
 14. Als je valt . . .  ROEP dan en houdt je schaatsen naar beneden.

Regels tijdens de IJF uren:

Tijdens IJF uren zijn dezelfde regels van toepassing. Het uitrijden gebeurt in de binnenste baan (de inrijbaan) en wel zover als mogelijk naar de binnenzijde, zodat rijders die net gestopt zijn en andere groepen kunnen passeren. Groepen gaan vóór de bocht vanuit de inrijbaan de wedstrijdbaan op naar de buitenzijde en beginnen dan na de bocht met hun opdracht.

Bij trainingsopdrachten rijden de rijders zo dicht als mogelijk langs de lijn van de uitrijbaan snellere rijders passeren altijd buiten om. Start oefeningen helemaal aan de buitenzijde van de baan.

Regels tijdens toerschaatsuren:

 1. Het dragen van handschoenen is verplicht en het gebruik van een walkman is verboden.
 2. Zodra de dweilmachine (Zamboni) op het ijs komt verlaten alle rijders/sters onmiddellijk het ijs.
 3. Als je valt . . .  ROEP dan en houdt je schaatsen naar beneden.
 4. De baan wordt in drie (3)ringen gebruikt:
  • de binnenste ring voor hen die SNEL rijden
  • de 2ering voor hen die minder snel rijden
  • de 3ering voor instructie of voor hen die rusten
  • Voor elke ring geldt: Nooit in groepen naast elkaar, maar achter elkaar zodat je elkaar kunt passeren.
 5. Groepsvorming van meer dan 7 rijders/sters is verboden.
 6. Geen wedstrijdgerichte trainingen. Dus geen starts oefenen!
 7. Nooit "blindelings" wegrijden na een rustperiode, maar KIJK EERST ACHTEROM of je anderen niet hindert.
 8. Tijdig ruimte geven aan rijders/sters die anderen inhalen en dit kenbaar maken.

Voor iedereen geldt:

Nooit met schoenen op het ijs (exclusief jury). Houdt het ijs schoon!

 

Downloads: