Hoe werkt reservelijst

Inschrijven met maximum aantallen per afstandscombinaties

Dit systeem wordt af ten toe gehanteerd.  Voor alle afstandscombinaties of voor een paar. Per afstandscombinatie wordt voordat de inschrijving opent besloten hoeveel rijd(st)ers er op de combinatie in kunnen schrijven.  Dat aantal kan je zien tijdens het inschrijven.  Als blijkt dat een bepaalde combinatie heel snel volloopt en een andere combinatie niet kunnen we gedurende de week deze aantallen aanpassen! 

Als een combinatie vol zit kan je daar niet meer inschrijven. Je kan dan alleen nog maar op de reservelijst inschrijven.  Als we zien dat een combinatie vol is dan zetten we deze dicht.  Maar we kunnen niet elke vijf minuten kijken of een combinatie vol zit. Daardoor kan het volgende zich voordoen:
Stel om 12:00 is de afstandscombinatie vol.  Dan kan je alleen nog inschrijven op de reservelijst.  Rijder A wil 13:00 inschrijven en dat kan dus niet. Deze schrijft zich in op de reservelijst.  Om 14:00 meldt rijder B zich af dan voegt het systeem niet automatisch rijder A toe.  Als dan om 15:00 rijder C zich inschrijft komt die gewoon in de wedstrijd en niet op de reservelijst.  Immers er is daar een plaats vrij.  Als dat gebeurt zullen we dat handmatig corrigeren.  Rijder C gaat dan naar de reservelijst en rijder A komt in de wedstrijd. 

Het kan dus voorkomen dat je een mail krijgt dat je ingeschreven staat en dus toch niet mag rijden.  Dus houdt dit zelf goed in de gaten om teleurstelling te voorkomen. 

Zodra we zien dat een combinatie vol is zetten we deze dicht.  Dan is inschrijving niet meer mogelijk.  Als er dan een  rijd(st)er afmeldt blijft de plaats in de wedstrijd leeg tot dat wij een rijder doorschuiven. 

Inschrijven zonder maximum aantallen

Het voordeel van deze manier van inschrijven is dat vanzelf blijkt welke afstanden dat weekend favoriet zijn.  Het kan niet gebeuren dat er nog ruimte in de wedstrijd is, maar de combinatie die jij wilt rijden is vol. Dan moet je kiezen voor een andere combinatie of op de reservelijst gaan staan.  Dat is bij deze manier van inschrijven niet mogelijk.  Nadeel van deze manier van inschrijven is dat de wedstrijd te vol kan worden. Als de wedstrijd snel vol loopt zijn er twee mogelijkheden:
1. we zien het tijdig en voordat de wedstrijd helemaal vol is zetten we de afstanden dicht en kan je alleen nog maar op de reservelijst inschrijven.  
2. We zien het pas als de wedstrijd al te vol is. Dan zetten we hem dicht maar moeten dan rijd(st)ers overplaatsen naar de reservelijst. 

Het kan dus ook hier voorkomen dat je een mail krijgt dat je ingeschreven staat en dus toch niet mag rijden.  Dus houdt dit zelf goed in de gaten om teleurstelling te voorkomen. 

Stel dat de wedstrijd inderdaad te vol is. Dan corrigeren we dat op de volgende manier:
We zetten rijders op volgorde van inschrijving (datum en tijd) op de reserve lijst.  Dat doen we tot we de wedstrijd precies vol hebben qua ritten.  Het kan dan wel gebeuren dat op een bepaalde afstandscombinatie een kwartet niet vol is.  Dan vullen we dat weer aan met de eerste rijder van de reservelijst die voor die afstand.  Daardoor kan het dus voorkomen dat een rijd(st)er die na jou ingeschreven heeft toch in de wedstrijd komt en jij niet. Maar dat zal dan altijd op een andere afstandscombinatie zijn dan waar jij ingeschreven hebt. 

Let op:  bij inschrijving voor de 1000 en 1500 hebben we een aparte afstandscombinatie voor de pupillen.  Dit om de verschillende limieten te kunnen verwerken.  Maar voor inschrijving zien we de beide combinaties als één.  Het kan dus voorkomen dat de reguliere 1000 of 1500 al vol zit en een aantal rijders zich hebben ingeschreven voor de reservelijst.  Daarna komt er een pupil en de combinatie voor de pupillen is dan nog niet vol dan kan deze inschrijven.  Dit betekent dan dat er iemand op de reservelijst staat voor de 1000/1500 en iemand die later ingeschreven heeft kan wel rijden.  Als dat geval zich voordoet zullen we dat handmatig corrigeren.  De pupil komt dan op reserve  en de rijder kan rijden.   Andersom kan dat uiteraard ook het geval zijn.

Let op:  inschrijven op een combinatie in de wedstrijd EN op de reservelijst is niet toegestaan.  We kunnen dat in het systeem niet blokkeren, maar zullen je van de reservelijst afhalen mocht je dat gedaan hebben.

Let op : je mag wel op meerdere reservelijsten inschrijven. Maar zodra je via één van deze reservelijsten in de wedstrijd komt wordt je van de andere reserve lijst afgehaald.  Dus wil je beslist een bepaalde combinatie rijden schrijf je dan alleen in op de reservelijst van die afstand. 

Hoe kom je van de reservelijst in de wedstrijd

Als een of meerdere afstandscombinaties gesloten zijn tijdens de inschrijving zullen we gedurende week regelmatig kijken of er afmeldingen zijn.  In het geval dat die er zijn zullen we een rijd(st)er van de reservelijst overzetten.  Wij doen daar geen melding van.  Je kan dat zelf in de gaten houden bij de inschrijvingen of bij de publicatie van de startlijst zien. 

Als er afmeldingen zijn NADAT de startlijst gepubliceerd is dan schrijven we uiteraard ook rijders in.  In dat geval zullen we de rijder berichten op het mail adres dat bekend is in " mijn knsb" . We vragen dan wel binnen een redelijke tijd te bevestigen dat je komt.  Krijgen we die bevestiging niet zullen we een volgende rijd(st)er benaderen en ga jij weer naar de reservelijst.  Als de afmelding kort voor de wedstrijd is maar nog op tijd om deel te nemen zullen we proberen je telefonisch te benaderen. 

We stellen het erg op prijs dat je, als je op de reservelijst en je besluit niet te gaan rijden, je ook afmeldt.  Dat scheelt ons extra werk als we reserves gaan plaatsen. 

Als de wedstrijd vol zit en er staan rijders op de reservelijst en jij was op tijd en kunt rijden, dan kan je deze plaats niet over doen aan een andere rijder.  De reservelijst bepaalt dan wie er rijdt als je zelf niet komt.