BVU Commissies

De commissies zijn verantwoordelijk voor de jaarplanning en de dagelijkse uitvoering van de verschillende onderdelen.  De voorzitters van deze commissies kunnen als toehoorder deelnemen aan de ALV, maar hebben geen stemrecht. Tijdens de vergaderingen kunnen zij de verenigingsvoorzitters van advies voorzien voor te nemen besluiten en leggen zij verantwoording af over de georganiseerde activiteiten. De BVU kent de volgende commissies: