Marathon - Informatie

test

Eisen deelname

Om te kunnen inschrijven voor de Mijnten Marathoncompetitie zijn drie dingen vereist:

 1. Een KNSB-marathonlicentie. Leden van een schaatsvereniging moeten de licentie zelf aanschaffen bij de KNSB. Noteer hier ook je transpondernummer.
 2. Een BVU-wedstrijdabonnement of -wedstrijdkaart. Je vereniging vraagt dit aan bij de Baanvereniging Utrecht.
 3. Een BVU-marathonsupplement. Dit vraag je aan via je vereniging. Het inschrijfgeld gaat dus via je vereniging. Vermeld hierbij duidelijk je gewenste categorie en of je wel of niet al een beennummer hebt.

We benadrukken dat elke rijder deze zaken zelf in orde moet maken. Een marathonlicentie is snel geregeld. Maar het andere is mensenwerk en dat kan zomaar twee weken duren. Regel dit dus op tijd!

Daglicentie 

In Utrecht is het niet mogelijk om met een daglicentie deel te nemen aan een marathonwedstrijd. 

Reglement

Marathons worden verreden volgens het KNSB-reglement (Specifieke Bepalingen Marathon). We wijzen hier met nadruk op de veiligheidseisen:

 • een goedgekeurde helm,
 • snijvaste handschoenen, scheen- en enkelbeschermers,
 • afgeronde schaatsijzers en gesloten buizen.

Daarnaast gelden enkele aangepaste regels (zie onder aan de pagina voor een volledig overzicht):

 • Aanwijzingen van de scheidsrechter dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Beslissingen van scheidsrechter zijn bindend.
 • Rijders met één of meer ronden achterstand op het peloton worden 6 ronden voor het einde uit de wedstrijd gehaald.
 • De reclame op het beennummer moet zichtbaar zijn.
 • Beennummers moeten op het pak genaaid worden (zijkant rechterbeen).

Categorieën

De Mijnten Marathoncompetitie werkt met de niveaucategorieën C1-C2-C3-C4. De tabel hieronder bevat richtlijnen hiervoor (1000-/1500-tijden in het huidige of vorige seizoen).

Categorie 1000 m 1500 m Gem. rondetijd
van het peloton
Snelste ronde
C4 boven 1.42 boven 2.38 ca. 42,0 sec. 36,0 sec.
C3 1.32 - 1.42 2.22 - 2.38 ca. 39,0 sec. 33,5 sec.
C2 1.26 - 1.32 2.12 - 2.22 ca. 37,5 sec. 31,0 sec.
C1 onder 1.26 onder 2.12 ca. 36,5 sec.  

Aanvullende richtlijnen en regels:

 • Aantal ronden (zie wedstrijdkalender):
  C1 - 40-70 ronden
  C2 - 30-60 ronden
  C3 - 20-40 ronden
  C4 - 15-25 ronden
 • Elke rijder maakt zelf een SPORTIEVE KEUZE via de richtlijnen.
 • In de trainingsmarathon kun je bepalen of je goed gekozen hebt.
 • De marathoncommissie kan je (in overleg) in een andere categorie plaatsen, ook gedurende het seizoen.
 • Wil je van categorie veranderen? Stuur dan een e-mail naar systeembeheer en vermeld ook de reden.
 • De eerste 5 in het eindklassement promoveren naar een hogere categorie
 • Landelijke rijd(st)ers zijn welkom en rijden in de C1. Beloften Dames kiezen C1 of C2.
 • Pupillen en Jun.C mogen ook deelnemen in de C-categorieën.

Beennummer

De Mijnten Marathoncompetitie heeft eigen beennummers.

 • C1: rood met witte cijfers
 • C2: blauw met witte cijfers
 • C3/C4: zwart met witte cijfers
 • Jeugdcompetitie: zwart met witte cijfers

De beennummers moeten op het pak genaaid worden. Dit is een lastig klusje, maar Mijnten kan dit voor je verzorgen (dinsdag brengen, vrijdag retour, kosten € 10,-).
De borg voor het beennummer is € 5,-. Het nummer dat je ontvangt bij je eerste marathon kan je gedurende je marathontijd in Utrecht gebruiken. Stop je met marathonschaatsen in Utrecht? Lever dan je nummer weer in, zodat we het kunnen toewijzen aan een ander.

Transponder

De Mijnten Marathoncompetitie werkt met transponders voor de ronde- en tijdsregistratie. De transponder moet om de enkel gedragen worden. Als je zonder transponder rijdt, moet je 6 ronden voor het einde de wedstrijd verlaten en kom je niet in de daguitslag.
Bij de Jeugdcompetitie is een transponder niet verplicht. Je komt gewoon in de uitslag.

Ben je je transponder vergeten? Probeer er dan een te lenen. Bij de wedstrijdtafel zijn enkele transponders te leen (legitimatie verplicht, direct na afloop terugbrengen). Noteer het transpondernummer op de presentielijst en zet LEEN erbij. Dan weten wij dat het nummer eenmalig is.

Verander je tussentijds van transponder? Geef dit dan aan ons door. Dit moet je ook aanpassen bij je licentiegegevens op mijn.knsb.nl.
De transponder is verkrijgbaar bij www.mylaps.com.

Van oudere, ronde transponders (in eigendom) kan je de batterij laten vervangen. Of je probeert het zelf.

 

Reglement Mijnten Marathoncompetitie en Jeugdcompetitie

Opgesteld door BVU-Marathoncommissie                                        Versie 16-09-2022

 

 

Marathons worden verreden volgens het KNSB-reglement (Specifieke Bepalingen Marathon, Art. 409 t/m 411, 413 t/m 415 en 420.1.a), voor zover die toepasbaar zijn op de BVU-marathoncompetities in Utrecht.

 

Wij wijzen met nadruk op de veiligheidseisen (Art. 420.1.a):

 • een goedgekeurde helm,
 • snijvaste handschoenen, scheenbeschermers en enkelbeschermers,
 • afgeronde schaatsijzers (ronding 10 cent munt) en gesloten buizen.

 

 

Daarnaast hanteert de Marathoncommissie de volgende regels:

 • Elke rijder schrijft zich voor iedere wedstrijd in. Daar registreert de rijder zijn/haar deelname en via mijn.KNSB.nl controleert hij/zij zijn/haar transponder. 
 • Ploegenspel of hulp van een achterblijver aan een koploper is niet toegestaan.
 • Rijders met één of meer ronden achterstand op het peloton worden (dit i.t.t. het KNSB-reglement) pas 6 ronden voor het einde uit de wedstrijd gehaald, tenzij de scheidsrechter naar aanleiding van het wedstrijdverloop anders beslist.
 • Aanwijzingen van de scheidsrechter dienen te allen tijde opgevolgd te worden. De scheidsrechter kan bij overtreding van het wedstrijdreglement een sanctie opleggen. Sancties kunnen zijn: een startverbod, diskwalificatie of declassering (zie tabel hieronder).
 • Alleen de eerste wedstrijd na ingebruikneming van een beennummer is het gebruik van tape toegestaan, daarna moet het nummer op het pak genaaid zijn aan de zijkant van het rechter bovenbeen. Veiligheidsspelden zijn niet toegestaan.
 • De reclame op het beennummer moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • Per wedstrijd zijn in elke categorie prijzen voor de nummers 1-2-3.
 • Na afloop van de competitie zijn er 10 eindprijzen per categorie.
  In de Jeugdcompetitie zijn er 3 eindprijzen per categorie.

 

 

 

 

Overtredingen, sancties en beroep

 

Een startverbod wordt opgelegd aan rijders (voor aanvang wedstrijd geconstateerd):

 

- die niet voldoen aan de voorschriften voor kleding (inclusief beennummer) en uitrusting,

- die geen transponder dragen,

- waarvan de ronding van de bladeinden van de schaatsen niet in orde is,

- die niet beschikken over een geldige wedstrijdlicentie (zij zijn namelijk niet verzekerd),

- die de presentielijst niet getekend hebben.

 

Indien deze overtredingen tijdens of na de wedstrijd worden vastgesteld zal de rijder uit de uitslag worden geschrapt en/of voor één wedstrijd worden geschorst.

 

 

Rijders worden gedeclasseerd in geval van:

 

- het niet opvolgen van instructie(s) van de jury,

- een ongeoorloofde wijze van rijden, waardoor gevaar of hinder ontstaat voor andere

  deelnemers (duwen, trekken, hinderen van een inhalende en/of een ingehaalde

  deelnemer,  of anderszins),

- incorrect gedrag jegens de jury of organisatie.

 

 

Rijders worden gediskwalificeerd in geval van:

 

- het accepteren en/of verlenen van hulp van ploeggenoten, welke afzakken uit een

  achterliggende groep,

- het herhaaldelijk niet opvolgen van instructie(s) van de jury,

- ernstig incorrect gedrag in woord en/of gebaar tegen de jury, organisatie of derden,

- het ten val brengen, slaan, schoppen, spugen of anderszins onreglementair benadelen

  van een deelnemer vóór, tijdens of na afloop van de wedstrijd.

 

 

Bij het herhaaldelijk overtreden van het reglement of bij zeer ernstige overtredingen kan een rijder voor één of meerdere wedstrijden een startverbod worden opgelegd.

 

 

Een rijder kan beroep aantekenen tegen een opgelegde sanctie. Dit kan tot een dag na de wedstrijd via een e-mail aan de Marathoncommissie. De MC zoekt een tweetal rijders uit een andere categorie, die samen met één van de leden van de MC het beroep zullen beoordelen.