Marathon - Informatie

Reglement

Marathons worden verreden volgens het KNSB-reglement (Specifieke Bepalingen Marathon). We wijzen hier met nadruk op de veiligheidseisen:

 • een goedgekeurde helm,
 • snijvaste handschoenen, scheen- en enkelbeschermers,
 • afgeronde schaatsijzers en gesloten buizen.

Daarnaast gelden enkele aangepaste regels, die verderop op deze pagina nader worden toegelicht. 

 • Aanwijzingen van de scheidsrechter dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Beslissingen van scheidsrechter zijn bindend.
 • Rijders met één of meer ronden achterstand op het peloton worden 6 ronden voor het einde uit de wedstrijd gehaald tenzij scheidsrechter anders bepaalt.
 • Beennummers moeten goed zichtbaar voor de jury op het rechterbovenbeen bevestigd zijn.

Reglement Baan Marathoncompetitie en Jeugdcompetitie

Opgesteld door BVU-Marathoncommissie                                        Versie 16-09-2022

 

Marathons worden verreden volgens het KNSB-reglement (Specifieke Bepalingen Marathon, Art. 409 t/m 411, 413 t/m 415 en 420.1.a), voor zover die toepasbaar zijn op de BVU-marathoncompetities in Utrecht.

 

 

Daarnaast hanteert de Marathoncommissie de volgende regels:

 • Elke rijder schrijft zich online in voor iedere wedstrijd in.  Voorwaarden en info vind je in het menu "inschrijven" in de sectie marathon (klik hier om naar deze pagina te gaan)
 • Ploegenspel of hulp van een achterblijver aan een koploper is niet toegestaan.
 • Rijders met één of meer ronden achterstand op het peloton worden (dit i.t.t. het KNSB-reglement) pas 6 ronden voor het einde uit de wedstrijd gehaald, tenzij de scheidsrechter naar aanleiding van het wedstrijdverloop anders beslist.
 • Aanwijzingen van de scheidsrechter dienen te allen tijde opgevolgd te worden. De scheidsrechter kan bij overtreding van het wedstrijdreglement een sanctie opleggen. Sancties kunnen zijn: een startverbod, diskwalificatie of declassering.
 • Beennummers moeten duidelijk zichtbaar voor de jury op het rechter bovenbeen bevestigd zijn. De rijd(st)er kan zelf beslissen hoe.  In het geval het nummer voor de jury niet leesbaar is komt de rijd(st)er niet in de uitslag. 
 • Ook wijzen we hier nogmaals op het correcte gebruik van de transponders.  Meer info en de gevolgen van geen, verkeerde of niet werkende transponders vind je ook op de pagina inschrijven (klik hier om naar deze pagina te gaan).
 • Per wedstrijd zijn in elke categorie prijzen voor de nummers 1-2-3.
 • Na afloop van de competitie zijn er 3 eindprijzen per categorie.

 

Overtredingen, sancties en beroep

 

  Een startverbod wordt opgelegd aan rijd(st)ers:

 • die niet voldoen aan de voorschriften voor kleding (inclusief beennummer) en uitrusting.
 • die geen transponder dragen.
 • waarvan de ronding van de bladeinden van de schaatsen niet in orde is
 • die niet beschikken over een geldige wedstrijdlicentie (zij zijn namelijk niet verzekerd),

Indien deze overtredingen tijdens of na de wedstrijd worden vastgesteld zal de rijd(st)er uit de uitslag worden geschrapt en/of voor één wedstrijd worden geschorst.

 Rijd(st)ers worden gedeclasseerd in geval van:

 •  het niet opvolgen van instructie(s) van de jury
 • een ongeoorloofde wijze van rijden, waardoor gevaar of hinder ontstaat voor andere deelnemers (duwen, trekken, hinderen    van een inhalende en/of een ingehaalde   deelnemer,  of anderszins)
 • incorrect gedrag jegens de jury of organisatie. 

Rijd(st)ers worden gediskwalificeerd in geval van:

 •  het accepteren en/of verlenen van hulp van ploeggenoten, welke afzakken uit een achterliggende groep
 • het herhaaldelijk niet opvolgen van instructie(s) van de jury
 • ernstig incorrect gedrag in woord en/of gebaar tegen de jury, organisatie of derden
 • het ten val brengen, slaan, schoppen, spugen of anderszins onreglementair benadelen van een deelnemer vóór, tijdens of na afloop van de wedstrijd.

Bij het herhaaldelijk overtreden van het reglement of bij zeer ernstige overtredingen kan een rijd(st)er voor één of meerdere wedstrijden een startverbod worden opgelegd.

Een rijd(st)er kan beroep aantekenen tegen een opgelegde sanctie. Dit kan tot een dag na de wedstrijd via een e-mail aan de Marathoncommissie. De MC zoekt een tweetal rijders uit een andere categorie, die samen met één van de leden van de MC het beroep zullen beoordelen.