Categorieën

Informatie over indeling in de wedstrijdcategoriën:

 • De Baanmarathoncompetitie werkt met de categorieën C1-C2-C3-C4.
 • Aantal ronden dat per categorie gereden wordt, ligt voor
  C1 - tussen 40-70 ronden
  C2 - tussen 30-60 ronden
  C3 - tussen 20-40 ronden
  C4 - tussen 15-25 ronden
  Het aantal verschilt per avond en wordt in de wedstrijdkalender vermeld. 
 • Als gevolg van de op- en aanmerkingen over de categorie indeling is per 2023/24 een nieuw systeem opgezet om de categoriën te bepalen.  Dit systeem werkt als volgt. 
  • de wedstrijden van 1 en 8 oktober tellen niet mee voor de competitie maar worden gebruikt om te bepalen in welke categorie een rijder thuis hoort.  Op basis van deze twee wedstrijden bepaalt de marathon commissie in welke categorie een rijd(ster) geplaatst wordt.  Ben je het met de plaatsing niet eens neem dan z.s.m. contact op met de marathoncommissie.  Minimaal de vrijdag voor de eerste marathon wedstrijd.  (Dit seizoen dus uiterlijk 13 oktober).  Dit per mail.  marathon@bv-utrecht.nl
  • als tijdens de competitie blijkt dat een rijd(st)er toch met kop en schouders boven de anderen in de categorie uitsteekt heeft de marathon commissie het recht om deze persoon een categorie hoger in te delen,   De behaalde punten in de eerdere categorie vervallen dan.
  • via het inschrijfsysteem kunnen rijders alleen inschrijven in de categorie waarin zij ingedeeld zijn.  Is daarbij een fout gemaakt stuur dan een mail naar systeembeheer-marathon@bv-utrecht.nl
  • als een rijder op 1 en 8 oktober niet mee kan rijden en later toch in wil schrijven dient deze contact op te nemen met de marathon commissie. (marathon@bv-utrecht.nl).  Indeling vind dan plaats op basis van ronde tijden marathon van vorig seizoen (zie onderstaande richtlijnen).
  • als je zelf van categorie wilt wisselen stuur dan een mail naar de marathoncommissie met in de mail de reden waarom je wilt wisselen.  (marathon@bv-utrecht.nl)
  • je doet aan de competitie waarin je bent ingedeeld
  • Wil je tijdelijk in een lagere categorie rijden, bijvoorbeeld bij terugkomst na een blessure, vraag dat dan ook aan bij de marathon commissie (marathon@bv-utrecht.nl). In die tijdelijke periode bouw je dus geen competitie punten op.  Je komt wel in de uitslagen maar krijgt geen punten. 
Categorie
   
Gem. rondetijd
van het peleton
Snelste ronde

C4 ca. 42,0 sec. 36,0 sec.
C3 ca. 39,0 sec. 33,5 sec.
C2 ca. 37,5 sec. 31,0 sec.
C1 ca. 36,5 sec.  
 
 • Voor plaatsing voor regio of landelijke wedstrijd geldt altijd dat een rijder uit een hogere categorie voor gaat. Dus iemand uit de C3 gaat voor op iemand uit de C4.
 • Landelijke rijd(st)ers zijn welkom en rijden in de C1. Beloften Dames kiezen C1 of C2.
 • Pupillen A-B en Jun.C mogen deelnemen aan de baanmarathon
 • In geval van onduidelijkheid/verschil van mening, besluit, na overleg, de marathoncommissie.